+38(095) 600-100-9 

Keratoplastika@ukr.net

Перший досвід клінічного використання біоімплантатів з донорської рогівки ока людини

Але, незважаючи на велику практичну актуальність та великі потреби охорони здоров’я України в цих матеріалах, в нашій країні до цього часу тільки в Інституті очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова проводилась консервація донорської рогівки людини у вологій камері за методом В.П. Філатова. Однак не існувало жодної установи, яка б займалася довгостроковою консервацією донорської рогівки людини з послідуючим розповсюдженням кератобіоімплантатів у лікувальних закладах України.

Враховуючи нагальність зазначеної проблеми, наказом МОЗ України від 12.12.2013 року №1087 відкрито Дніпропетровське відділення Державного підприємства «Біоімплант» МОЗ України» (далі ДП «Біоімплант») з метою забезпечення медичних закладів України кератобіоімплантатами. Відповідно чинному законодавству були розроблені та затверджені технічні умови виготовлення кератобіоімплантатів. Кератолімбальний диск, вилучений з використанням асептичної техніки у донора-трупа, розміщується у стерильному середовищі, яке знаходиться в «Камері для рогівки з вмістом EUSOL-C» і зберігається при певній температурі до перевезення у виробничі приміщення ДП «Біоімплант». У ДП «Біоімплант» фахівці із стандартизації, сертифікації та якості проводять експертизу анатомічних матеріалів. Завдяки спеціальній мікроскопічній техніці, отримані донорські матеріали (кератолімбальні диски) досліджуються щодо їх якості та придатності до подальшої холодової або теплової обробки. Подальша обробка та виготовлення кератобіоімплантатів проходить згідно ТУ У 35544302-001:2013. В результаті такої процедури з’являється виріб медичного призначення, який готовий для використання в медичній практиці і має відповідне Свідоцтво про державну реєстрацію №13181/2013 від 9 жовтня 2013 року в Державній службі України з лікарських засобів.

З січня 2014 року по червень 2015 року у ДП «Біоімплант» для виготовлення кератобіоімплантатів, у відповідності з чинним законодавством, було отримано 348 донорських кератолімбальних дисків, але тільки 71% пройшли повний цикл виробництва та стали придатними для кератопластики. 29% були непридатними для подальшої обробки з причин інфікування донора або біомікроскопічних недоліків при первинному скринінгу анатомічних матеріалів. Взагалі за цей час для хірургічного лікування патології рогівки (наскрізна та пошарова кератопластика) було використано 246 кератобіоімплантатів, які були розподілені наступним чином: Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України – 128, Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня – 98, Харківська міська офтальмологічна лікарня ім. Гіршмана – 15, офтальмологічна клініка «Новий Зір» (м. Київ) – 5. Перші клінічні віддалені результати використання кератобіоімплантатів у вищезазначених провідних спеціалізованих закладах охорони здоров’я України свідчить про значні результати науково-практичної співпраці з вітчизняним виробником ДП «Біоімплант» МОЗ України». Спосіб довгострокової консервації рогівки дозволяє розширити можливості реабілітації хворих з патологією рогівки.

Создание сайтов Создание сайтов Кривой рог Создание сайтов Крым