+38(095) 600-100-9 

Keratoplastika@ukr.net

Законодавча база

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: НАКАЗ №1087 від 12.12.2013 "Про деякі питання забезпечення виробництва кератобіоімплантатов"

"Відповідно до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 року № 695 "Деякі питання реалізації Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"
НАКАЗУЮ:
1. Утворити Дніпропетровське відділення Державного підприємства "Біоімплант" Міністерства охорони здоров'я України" з місцезнаходженням в м. Дніпропетровську по вул. Жовтневій, 14."

читати повністю http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20131212_1087.html

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ: ЗАКОН №1007 -XIV від 16.07.1999 "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"

"Цей Закон з урахуванням сучасного стану науки і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я визначає умови і порядок застосування трансплантації як спеціального методу лікування, забезпечує дотримання в Україні прав людини і захист людської гідності при застосуванні трансплантації та здійсненні іншої, пов'язаної з нею діяльності.

Стаття 1. Визначення понять

Анатомічні матеріали - органи, тканини, анатомічні утворення, клітини людини або тварини;

Біоімплантати - засоби медичного призначення, виготовлені з анатомічних матеріалів померлих людей. (Розділ 1, ст.1).

Стаття 3. Сфера дії закону. 

Дія цього Закону поширюється на діяльність, пов'язану з взяттям, зберіганням, перевезенням органів, інших анатомічних матеріалів людини та їх трансплантацією, виготовленням біоімплантатів, отриманням та використанням ксенотрансплантатів.

Стаття 9. Діяльність, пов'язана з трансплантацією.

Взяття анатомічних матеріалів у померлих донорів;

Зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини;

Виготовлення біоімплантатів.

Стаття 16. Умови та порядок взяття анатомічних матеріалів у померлих для трансплантації та (або) виготовлення біоімплантатів.

Кожна повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду або незгоду стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті.

При відсутності такої заяви анатомічні матеріали у померлої повнолітньої дієздатної особи можуть бути взяті за згодою подружжя або родичів, які проживали з нею до смерті.

У разі необхідності проведення судово-медичної експертизи анатомічні матеріали у померлого донора беруться з дозволу і в присутності судово-медичного експерта. Взяття анатомічних матеріалів не повинно перешкодити веденню слідства, а судово-медичний експерт протягом двадцяти чотирьох годин зобов'язаний повідомити про це районного (міського) прокурора.

Стаття 20. Виготовлення та застосування біоімплантатів.

Виготовлення біоімплантатів, їх застосування і контроль якості, державна реєстрація та реалізація, ввезення на митну територію України та вивезення за її межі здійснюються з дотриманням умов і в порядку, встановленому законодавством України про виробах медичного призначення. "

читати повністю → http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1007-14

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: ПОСТАНОВА №695 від 24.04.2000 "Деякі питання реалізації Закону України" Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині "

 

читати повністю http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/695-2000-%D0%BF

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: ПОСТАНОВА №164 від 18.02.2006 "Про внесення змін до переліку державних та комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ, які мають право провадити діяльність, пов'язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині".

"Внести зміни до переліку державних та комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ, які мають право провадити діяльність, пов'язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 квітня 2000 N 695 (695-2000-п) "Деякі питання реалізації Закону" Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині "(Офіційний вісник України, 2000 р, N 17, ст. 711), виклавши його в редакції, що додається."

читати повністюhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/164-2006-%D0%BF

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: ПОСТАНОВА №402 від 05.06.2013 "Про внесення змін до переліку державних та комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ, які мають право здійснювати діяльність, пов'язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині"

читати повністю http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/402-2013-%D0%BF

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ: ЗАКОН №1102-IV від 10.07.2003 «Про поховання та похоронну справу»

"Цей Закон визначає загальні правові засади здійснення в Україні діяльності з поховання померлих, регулює відносини, що виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання, а також встановлює гарантії належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого та збереження місця поховання .

Стаття 6. Право громадян на поховання їхнього тіла та волевиявлення про належне ставлення до тіла після смерті.

Всі громадяни мають право на поховання їхнього тіла та волевиявлення про належне ставлення до тіла після смерті. Волевиявлення про належне ставлення до тіла після смерті може бути виражене в:

- Згоду або незгоду на вилучення органів та / або тканин тіла.

У разі, якщо відсутнє волевиявлення померлого, вилучення органів та / або тканин тіла здійснюється з дозволу чоловіка, дружини, близьких родичів (батьків, дітей, сестри, брата, діда, баби, онуків), іншої особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого і має відповідне свідоцтво про смерть. "

читати повністю http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1102-15

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: НАКАЗ №226 від 25.09.2000, зареєстрований в МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ під №697 / 4918 від 11.10.2000 "Про затвердження нормативно-правових документів з питань трансплантації"

читати повністю http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0697-00

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: НАКАЗ №357 від 19.07.2005, зареєстрований в МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ під №815 / 11095 від 28.07.2005 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2000 №226"

читати повністю http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0815-05

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: ІНСТРУКЦІЯ №226 від 25.09.2000 "Інструкція щодо вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у донора-трупа".

   читати повністю http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0699-00

 

Создание сайтов Создание сайтов Кривой рог Создание сайтов Крым